Ferma

407

AFIR: Publicarea Ghidurilor Solicitantului și Anexelor aferente DR 20-Zootehnie

autor

MeetMilk.ro

distribuie

AFIR informează că a publicat Ghidul solicitantului și a anexelor aferente programului DR 20-Zootehnie-Creșterea animalelor.

Programul DR 20 - „Investiții în sectorul zootehnic” are ca scop:

-consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare;

-modernizarea sectorului prin stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri.

Obiective

Sprijinul acordat prin această submăsură va contribui la:

Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor zootehnice prin creșterea efectivelor de animale și prin diversificarea speciilor;

Restructurarea și modernizarea exploatațiilor zootehnice, îmbunătățirea utilizării eficiente a resurselor și accesul la tehnologii digitale;

Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, bioeconomia circulară și reducerea emisiilor de GES;

Respectarea standardelor comunitare  aplicabile tuturor tipurilor de investiții;

Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei. 

Beneficiari

fermieri, cu excepția persoanelor fizice;

cooperative agricole și societățile cooperative care deservec interesele membrilor fermieri;

grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor. 

Sprijin nerambursabil

Valoare maximă a sprijinului public este de 2.000.000 euro/ proiect, iar în cazul proiectelor care își propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole, valoarea maximă a sprijinului public este de 300.000 Euro/ proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect este de maximum 65% din costurile eligibile. 

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2