Repere

359

Deloitte: Provocările geopolitice afectează relațiile companiilor cu furnizorii

autor

MeetMilk.ro

distribuie

Liderii globali consideră provocările geopolitice (61%), tendințele inflaționiste (46%) și preocupările legate de capacitatea de a gestiona presiunea crescută (40%) cu privire la aspectele de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) drept principalele riscuri care le afectează relațiile cufurnizorii, potrivit studiului Deloitte 2023 Global Third-Party Risk Management Survey, realizat în 40 de țări, inclusiv in România.

Studiul evidențiază, de asemenea, măsurile pe care organizațiile le iau pentru a gestiona riscurile generate de relația cu furnizorii, acestea acordând prioritate înnoirii metodologiei, politicilor și standardelor generale utilizate (63%), necesității consolidării roluluiechipei de conducere în gestionarea relațiilor cu colaboratorii (48%) și îmbunătățirii competențelor angajaților(47%). Pe lângă aceste trei zone, tehnologia și datele se mai află în topul priorităților, 45% dintre respondenți susținând că este încă nevoie de investiții în aceste domenii.

În ceea ce privește măsurile legate de sustenabilitate, mai mult de jumătate (56%) dintre respondenți consideră au o cultură organizațională care ajută angajații să înțeleagămai bine și să gestioneze riscurileși oportunitățilelegate de ESG în relația cu furnizorii și, pentru a contracaralipsa datelor de calitate în acest domeniu, efectuează analize bazate pe indicatori cantitativi și evaluări. 

Cu toate acestea, companiile vor trebui să găsească moduri de a îmbunătăți trasabilitatea datelor în relațiile cu furnizorii,o treime dintre respondenți (31%) afirmând că datele generate intern sau extern pe teme legate de ESG au o calitate scăzută sau foarte scăzută. 

De asemenea, studiul aratăcă, pentru a spori încrederea în parteneriice fac parte din lanțul de aprovizionare și în alți terți, organizațiile își concentrează investițiile către anumite domenii. De exemplu, riscurile digitale sunt percepute ca fiind cele mai importantepentru asigurarea fiabilității furnizorilor, sunt de părereaproape două treimi dintre respondenți (62%).

„Nevoile organizațiilor și gradul lor de maturitate pot dicta melanjul de măsuri pe care acestea trebuie să le aibă în vedere pentru a gestiona cele mai presante riscuri legate de lanțul de aprovizionare. De exemplu, din punctul de vedere al securității, construirea unui lanț de aprovizionare rezilient necesită o abordare structurată, care începe cuevaluarea maturității digitale a partenerilor de afaceri.

Următorul pas firesc este stabilirea unui plan de transformarecare să permită implementarea unor puncte de controlîn domeniul securității ciberneticepe parcursul întregii perioade de colaborare cu partenerii externi”, a declarat Andrei Ionescu, Partener Coordonator, Consultanță în managementul riscului, Deloitte România.

Adoptarea tehnologiei poate ajuta, de asemenea,la îmbunătățirea relațiilor cu furnizorii, oferind organizațiilor posibilitatea de a realiza o segmentare și o monitorizare mai eficientă a acestora. Studiul evidențiază faptul că doar jumătate dintre respondenți segmentează oficial furnizoriiîn funcție de riscul pe care aceștia îl pot reprezenta.

Mai mult, studiul denotă existența unui decalaj care necesităeforturisuplimentare, șase din zece organizații (62%) susținând faptul că utilizează tehnici de monitorizare digitală, dar pentru un sfert (25%) dintre furnizori.

Cu toate acestea, puțin peste jumătate din participanții la studiu (51%) consideră că volumul activităților de audital furnizorilor va crește pe măsură ce noile tehnologii vor fi mai utilizate.

„Printre altele, companiile ar trebui să facă apel la tehnologii emergente atunci când își propun să reducă riscurile, să sporească încrederea și să eficientizeze relația cu furnizorii.

Cu toate acestea, tehnologia în sine poate genera riscuri în domenii precum securitatea ciberneticăsau altele, unul dintre acestea fiind utilizarea acestor soluții și de către competitori,cu scopul de a perturba modelele de business”, a declarat Clarisa Bulai, Director, Consultanță în managementul riscului, Deloitte România.

Concluziile studiului Deloitte 2023 Global Third-Party Risk Management Surveyreprezintă perspectivele a peste 1.300 de lideri din întreaga lume.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2