Ferma

271

INS: Efectivele de animale existente la 1 decembrie 2023 (date finale)

autor

MeetMilk.ro

distribuie

În anul 2023 faţă de anul 2022 efectivele de păsări au crescut, iar efectivele animale au  scăzut.  La efectivele de ovine şi caprine, România ocupă locul doi în ierarhia statelor membre ale Uniunii Europene.

Numărul total de bovine şi efectivul matcă (vaci pentru lapte, bivoliţe pentru reproducţie şi juninci pentru reproducție) la 1 decembrie 2023 față de 1 decembrie 2022 au scăzut cu 1,0,%, respectiv cu 1,4%.

Numărul total de porcine şi efectivul matcă (scroafe de prăsilă) au scăzut cu 5,2%, respectiv cu 4,2%. Atât numărul total de ovine şi caprine cât şi efectivul matcă (oi, mioare și capre) au scăzut cu 0,1%, respectiv cu 0,3%.

Numărul total de păsări şi numărul de păsări ouătoare adulte au crescut cu 0,7%, respectiv cu 5,4%.   

Evoluția efectivelor de animale în perioada 2006 – 2023

În perioada analizată efectivele de bovine au scăzut continuu din anul 2006 până în anul 2011, ajungând la 1988,9 mii capete. Din anul 2011 până în anul 2023, efectivele de bovine s-au menţinut la un nivel relativ constant, reprezentând 61,9% în anul 2023 față de anul 2006. 

Efectivele de porcine au scăzut continuu, ajungând la 46,3% în anul 2023 față de anul 2006. Efectivele de ovine și caprine au avut un trend oscilant, atingând în anul 2023 un nivel de 11721,2 mii capete, respectiv cu 39,4% mai mult faţă de anul 2006.

La efectivele de bovine, România s-a situat pe locul zece în Uniunea Europeană, după Franța, Germania, Irlanda, Polonia, Spania, Italia, Olanda, Belgia şi Austria. În ceea ce priveşte densitatea la 100 ha teren, România s-a aflat pe locul douăzeci fiind urmată de Grecia și Bulgaria.

La efectivele de porcine, România s-a situat pe locul nouă în Uniunea Europeană, după Spania, Germania, Franța, Danemarca, Olanda, Polonia, Italia şi Belgia. În ceea ce priveşte densitatea la 100 ha teren, România s-a aflat pe locul nouăsprezece fiind urmată de Slovacia, Lituania şi Bulgaria.

La efectivele de ovine şi caprine, România s-a situat pe locul doi în rândul statelor membre, după Spania. În ceea ce priveşte densitatea la 100 ha teren, România s-a aflat pe locul doi după Grecia. (Foto: Dreamstime) 

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2