Ferma

426

MADR a stabilit valoarea sprijinului cuplat în zootehnie

autor

MeetMilk.ro

distribuie

MADR informează că a fost postat pe site-ul www.madr.ro, Secțiunea Transparență decizională, proiectul de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.447/2023 pentru aprobarea în anul 2023 a realocării sumelor și stabilirea condițiilor de acordare a avansului pentru plățile directe decuplate finanțate din FEGA, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027.

Intervențiile vizate sunt:  PD-21 Sprijin cuplat pentru venit - vaci de lapte, PD-22 Sprijin cuplat pentru venit - carne vită, PD-23 Sprijin cuplat pentru venit - bivolițe de lapte, PD-24 Sprijin cuplat pentru venit - ovine-caprine.

Prin proiectul de ordin propus se asigură tratamentul echitabil și nediscriminatoriu față de solicitanții de plăți directe care dețin exclusiv animale și care, nu ar putea beneficia altfel de plata avansului. 

Cuantumurile propuse pentru stabilirea avansurilor sunt:

Sprijin cuplat pentru venit - vaci de lapte: 338,0000 euro

Sprijin cuplat pentru venit - carne vită: 279,0000

Sprijin cuplat pentru venit - bivolițe de lapte: 169,1900

Sprijin cuplat pentru venit - ovine-caprine: 16,9448

Adoptarea în regim de urgență a prezentului proiect de act normativ va permite beneficiarilor acestor intervenții să dispună de fondurile necesare asigurării inputurilor pentru desfășurarea activității în sectorul zootehnic, ținând cont și de condițiile economice dificile pe care le traversează fermierii în această perioadă. Proiectul de Ordin poate fi consultat aici: https://www.madr.ro/proiecte-de-acte-normative/8578-proiect-ordin-modificare-omadr-nr-447-2023-01-11-2023.html

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2