Tehnologii

283

Optimizarea costurilor unei afaceri prin migrarea în cloud

autor

MeetMilk.ro

distribuie

Atunci când este utilizată în maniera potrivită, tehnologia poate transforma modul în care organizațiile își desfășoară activitatea. Tehnologiile emergente, precum cele legate de serviciile de tip cloud, generează provocări pentru organizații care țin atât de tipul soluțiilor folosite, cât și de multiplele paliere care conectează tehnologiile emergente.

Primul pas: efectuarea analizei inițiale

Modalitate potrivită de a răspunde acestor provocări este prin activarea mai multorniveluri de arhitectură cloud. Dar nu există o rețetă universală, deoarece procesul de transformare a unuibusiness cu ajutorul tehnologieicloud necesită mai mult decât simpla sa adoptare, el presupune construirea unei strategii și cunoaștere a imaginii de ansamblu a infrastructurii de tehnologie înainte de inițiere. Sunt trei pași pe care companiile trebuie să îi ia în considerare înainte de a lua orice decizie cu privire la migrarea cătrecloud.

Pregătirea terenului pentru a avea certitudinea că migrarea cătrecloudva aduce beneficiilescontate businessului este primul pas. Prin urmare, organizațiile trebuie să gândească dincolo de scenariul „lift and shift", care presupune găzduirea unei aplicații și a datelor asociate acesteia încloud fără o regândire în prealabil a arhitecturii.

Companiile ar trebui să acorde mai multă atenție revizuirii opțiunilor de migrare cătrecloud prin maparea mediilor existente (as is) și efectuarea uneiproiecții a costurilor totaleaferente tehnologieipe o perioadă între trei și cinci ani, cu scopul dea determinarentabilitatea investiției în raport cu așteptările, deoarece infrastructura este doar o piesă a puzzle-ului. În caz contrar, o abordare de tip siloz nu va oferi beneficiile dorite businessului.

Al doilea pas: alegerea tehnologiei potrivite

Organizațiile trebuie să ia în considerare utilizarea tehnologiilor de tip cloud versatile și care le permito abordare adaptată nevoilor lor atunci când decid să migreze.

Modelul cloudde tip hibrid, care presupune rularea aplicațiilor în cloud-uri interconectate publice, private și oferite de mai mulți furnizori, partajând date și armonizând procesele pentru a efectuaactivitatea dorită, ar putea fi o altă opțiune pentru organizațiilecare vor să își dezvolte și mai multstrategiile existente pentru zona de cloud.

Pentru companiile din industriile puternic reglementate, nevoia de a avea acces rapid la date critice și tehnologii primare este de înțeles dinperspectiva asigurării independenței, mai exact din perspectiva gestionăriiriscului de concentrare a tehnologiei, a riscurilorde externalizare înlănțuite sau a preferințelordiferiților furnizori.

Cu toate acestea, cloud-ulde tip hibrid oferă o serie de beneficii care nu pot fi puse la îndoială, precum reducerea riscurilor menționate mai sus, folosirea unei arhitecturi mai complexe sau pur și simplu creșterea disponibilității prin distribuția geografică sau aplicarea unor politici unificate și fiabile de continuitate a afacerii.

Pentru o procesare mai complexă a datelor, un scenariu de tip multi-cloud, indiferent de locurile în care sunt găzduite,va oferi șanse mai mari de recuperare în caz de risc și o rezistență îmbunătățită a sistemelor datorită caracteristicilor încorporate în serviciile de tip cloudoferite de furnizori (hyperscalers), consolidate de cele mai bune practici dezvoltate de-a lungul anilor și de experiență dobândită prin prisma colaborării cu alte organizații ale căror procese sunt găzduite în cloud.

Potrivit celei mai recente ediții a studiului Deloitte Future of Cloud Survey, o astfel de abordare poate oferi și mai multe beneficii, printre care facilitarea accesului la mai multe opțiuni în ceea ce privește serviciile de tipcloud (85%), recalibrareaaplicațiilor și a procesării datelor la apariția unor nevoi crescute(84%), asigurarea unui flexibilități sporite și a unei pârghii de negociere pentru noile fluxuri de lucru migrate (83%).

Pe scurt, optarea pentru un scenariu multi-cloudpermite organizației să utilizeze cele mai bune servicii și produse oferite de fiecare furnizor în parte. Unii dintre aceștia oferă companiilor posibilitatea de a lucra cu mai mulți colaboratori, aspect care sprijină accelerareaprocesului de implementare și oferă soluții pentru cele mai exigente nevoi.

Pentru a gestiona complexitatea unei abordări de tip multi-cloud, unele companiisimplifică procesul prin integrarea gestionării migrării într-un singur panou de control, cu ajutorul unui palier suplimentar situat deasupra mediului cloud, cunoscut sub numele de metacloud, hypercloud sau supercloud, care poate sprijini o abordare concertată a mai multor zone, cum ar fi securitatea datelor, guvernanța, dezvoltarea sau implementarea diferitelorsoluții decloud utilizate în cadrul unei organizații. 

Al treilea pas: optimizarea costurilor

În primele etape ale migrării – în special în faza de arhitectură și mapare a proceselor, analiza inițială a infrastructurii și construireastrategiei de migrare -, este de preferat ca o organizație să optimizeze costurileaferente migrării și rulării aplicațiilor în cloud.

Conceptul de observability(capacitatea de a măsura starea actuală a unui sistem pe baza datelor pe care le generează), o nouă tendință în domeniul cloud și o parte esențială a metacloud-ului în special, așa cum sugerează cea mai recentă ediție a raportului Deloitte Tech Trends, ar putea ajuta la realizarea unei analize corecte a prețurilor în primele etape ale definirii strategiei.

Principiile acestui concept ajutăcompaniilesă gestioneze complexitatea zonei de cloud, oferind posibilitatea de a găsi răspunsuri bazate pe dateleunei companii generate în trecut,în diferite scenarii, și de a configura adecvat arhitectura cloudla costul corect de migrare și rularea sistemului.

În plus, evaluarea costurilor totale ale transformării poate fi puternic afectată de deciziile strategice inițiale, indiferent de sistemele pe care companiile vor dori să le utilizeze.

De exemplu, localizarea geografică a sistemului este una dintre deciziile care ar trebui evaluate judicios în analiza inițială a migrării, deoarece, de obicei, centrele de stocarea a datelor încloud oferă prețuri diferite pentru același sistem în funcție de locația geografică sau sunt influențate de costurile locale, cum ar fi energia electrică, forța de muncă etc.

Companiile trebuie să se gândească la migrarea în cloud într-o manieră orchestrată, care să poată susține așteptările generate de utilizarea unei astfel de tehnologii. Adoptarea unei gândiri strategice, atenția la deciziile care pot influența întregul proces de migrare și funcționarea în cloudîncă de la început, precumși accesulla informații de specialitate sunt instrumentele cu care orice companie trebuie să se echipeze atunci când se angajează într-un astfel de demers. (Foto: Freepik)

Articol de opinie de Emil Constantinescu, Senior Specialist Lead, Deloitte România, și Krzysztof Gabrych, Customer Engineer, Google Cloud

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2