Ferma

258

Reacție MADR la situația privind recoltarea midiilor din Marea Neagră

autor

MeetMilk.ro

distribuie

Urmare a informațiilor apărute in spațiul public referitoare la recoltarea midiilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură, face următoarele precizări:

În bazinul portuar Midia – Năvodari reprezentanții Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură desfășoară constant activități de supraveghere și control, în această locație fiind amplasat un birou mobil cu dotările necesare în care reprezentanți ai Direcției Politici și Inspecții Maritime desfășoară acțiuni de supraveghere, inspecție și control a activităților de pescuit, inclusiv monitorizare electronica prin VMSA si ERS.

Supravegherea zonelor mai sus amintite se realizează totodată pe toate digurile și cheurile bazinelor portuare, operațiuni finalizate cu încheierea unor rapoarte de control pe uscat.

Până la această dată, inspectorii ANPA au realizat în anul 2024, numai în portul Midia – Năvodari un  număr de 17 rapoarte pentru activitatea de control pe uscat, în care nu au fost identificate activități de recoltare a moluștelor sau a rapanelor din bazinul portuar.

La fiecare debarcare de pește, moluște sau orice alte produse pescăresti se completează un jurnal de pescuit în care sunt menționate următoarele:

agentul economic autorizat, specia, cantitatea recoltată, locul unde s-a pescuit, locul debarcării, document care se raportează în termen de 48 ore la ANPA și care stă la baza emiterii facturii fiscale pentru produsele ce urmează a fi comercializate.

ANPA nu își poate asuma responsabilitatea pentru cantitățile de moluște achiziționate de către cumpărători din surse neautorizate fără documente de proveniență certificate, facturi fiscale și trasabilitate.

ANPA, prin controalele efectuate, urmărește respectarea zonelor clasificate din Marea Neagră pentru recoltarea moluștelor bivalve vii, recoltarea legală a moluștelor putându-se realiza doar din zonele clasificate de către ANSVSA. ANPA a realizat în 2024 un număr de 8 controale la centrele de expediție, prin care s-a verificat trasabilitatea produselor pescărești.

În baza protocolului național încheiat între Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor se realizează in mod constant un schimb de informații privind analizele efectuate.

Din datele transmise de ANSVSA, conform cărora s-au efectuat prelevări de probe din centrele de expediție a moluștelor și crustaceelor, a reieșit faptul că buletinele de analiză efectuate s-au încadrat în normele naționale și europene ale parametrilor analizați.

În ceea ce privește legislația pentru concesionarea luciului apei, precizăm că Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor și Administrația Națională Apele Române au posibilitatea legală de concesionare a suprafețelor de luciu de apa pe care sa fie amplasate fermele de midii.

Discuțiile dintre ANPA și reprezentanții patronatelor, împreună cu Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral Constanța, se concentrează pe modificarea tarifelor și perioada de închiriere/concesionare care să permită desfășurarea unor proiecte de investiții din fonduri europene. În noua lege a pescuitului aflată la promulgare sunt prevăzute activități de acvacultură marină.

Ținând cont de cele prezentate, ANPA informează că nu are competențe în ceea ce privește anchetarea activităților de braconaj, dar colaborează cu autoritățile competente, punând la dispoziția acestora toate informațiile pe care le deține în acest sens. (Foto: Freepik) 

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2