Repere

206

Stabilirea implementării operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Afaceri Maritime

autor

MeetMilk.ro

distribuie

În ședința Guvernului a fost adoptată Hotărârea privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură prin Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027 (PAP).

În perioada de programare 2021-2027, România va beneficia de asistența financiară publică nerambursabilă pentru sectorul de pescuit și acvacultură, inclusiv pentru comunitățile în care se practică aceste activități.

Stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondului European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură prin Programul pentru Acvacultură şi Pescuit 2021-2027 a fost necesară ca urmare a aprobării de către Comisia Europeană a Programului pentru Acvacultură și Pescuit 2021 – 2027 al României pentru sprijin acordat din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură.

Astfel, prin prezentul act normativ se instituie, pentru perioada de programare 2021-2027, regulile aplicabile cheltuielilor realizate din fonduri externe nerambursabile UE și din cofinanțarea națională a operațiunilor din bugetul de stat.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POPAM, are obligația să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute de  legislaţia europeană și națională și de a lua măsurile concrete pentru asigurarea gestionării judicioase și eficiente a fondurilor europene destinate sectorului de pescuit și acvacultură. (Foto: Freepik)

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2