Tehnologii

257

A fost aprobată OUG privind reorganizarea MADR și a unor instituții din subordine

autor

MeetMilk.ro

distribuie

În ședința de Guvern a fost aprobată Ordonanța de Urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și a unor instituții aflate în subordinea acestuia.

Prezentul act normativ este o inițiativă a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în scopul reorganizării administrației publice din domeniul agricol, în vederea debirocratizării și simplificării procedurilor administrative, în folosul cetățenilor, îndeosebi al fermierelor.

Ordonanța de Urgență vizează: 

1. reorganizarea aparatului central al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin preluarea:

activității privind inspecția de stat în zootehnie, ameliorare și reproducție, gestionarea resurselor genetice, identificarea și înregistrarea ecvideelor, gestionarea bazei de date albine, activitatea specifică de laborator, activitații Centrului Naţional de Formare Profesională în Zootehnie din cadrul Agenției Naționale pentru Zootehnie “ Prof.Dr.G.K. Constantinescu“ precum și a activităților suport, respectiv audit, juridic, resurse umane, administrativ, financiar-contabilitate, relații publice, comunicare si a activității Direcției pentru Agricultură a Municipiului București

2. desființarea Agenției Naționale pentru Zootehnie “ Prof.Dr.G.K. Constantinescu“- ca urmare a divizarii totale, astfel:

activitatea privind inspectia de stat în zootehnie, ameliorare și reproducție, gestionarea resurselor genetice, identificarea și înregistrarea ecvideelor, gestionarea bazei de date albine, activitatea specifică de laborator, precum și activitatea Centrului Naţional de Formare Profesională în Zootehnie, se preia de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

activitatea de control și monitorizare din cadrul Oficiilor județene de zootehnie și centrelor regionale de zootehnie se preia de Direcțiile pentru agricultură județene din județele respective

activitățile suport, respectiv audit, juridic, resurse umane, administrativ, financiar-contabilitate, relații publice, comunicare se preiau în structurile care desfășoară aceste activități din cadrul ministerului

3. desființarea, ca urmare a fuziunii prin absorbție, a Inspectoratelor Teritoriale pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor, prin preluarea activității, patrimoniului și a personalului de către Direcțiile pentru Agricultură Județene din județele respective.

4. desființarea, ca urmare a fuziunii prin absorbție, a Oficiilor de Studii Pedologice și Agrochimice, prin preluarea activității, patrimoniului și a personalului de către Direcțiile pentru Agricultură Județene din județele respective.

5.  reorganizarea Direcțiilor pentru Agricultură Județene prin preluarea activității:

       -  Inspectoratelor Teritoriale pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor

        - Oficiilor de Studii Pedologice și Agrochimice

        - de control și monitorizare din cadrul Oficiilor județene de zootehnie și centrelor regionale de zootehnie

6. reorganizarea Direcției pentru Agricultură a Municipiului București prin absorbție în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de o direcție nou-înființată care are și atribuții de coordonare tehnică a Direcțiilor pentru Agricultură Județene.

În cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se înființează o nouă direcție, prin preluarea personalului și activităților Direcției pentru Agricultură a Municipiului București, precum și a atribuțiilor și angajaților din cadrul ministerului care realizează cercetări statistice. Noua structură va avea și rol de coordonator al direcțiilor pentru agricultură județene.

Personalul din cadrul Direcției pentru Agricultură a Municipiului București se preia în cadrul structurii nou-înființate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe funcții publice de stat, respectiv director și funcții publice de execuție, cu respectarea condițiilor specifice de ocupare și a vechimii.

Instituțiile care preiau activitatea structurilor care se desființează, preiau patrimoniul și personalul aferent activității. Personalul se preia cu respectarea naturii juridice a posturilor pe care acesta este încadrat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.

Prin aplicarea prevederilor prezentului proiect se desființează 2 instituții aflate la nivel central și 67 de instituții aflate la nivel teritorial, corespunzător unui număr de 69 de ordonatori terțiari de credite.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare sunt instituții care au rol esențial în atragerea fondurilor europene și în efectuarea plăților către fermieri și nu fac obiectul prezentei Ordonanțe de Urgență.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2