Repere

494

Audit la nivel european al etichetelor de pe produsele alimentare

autor

MeetMilk.ro

distribuie

În UE există un sistem avansat și complex de etichetare a produselor alimentare, care include informații atât obligatorii, cât și facultative, mențiuni privind sănătatea și sustenabilitatea, precum și o gamă largă de programe și sigle diferite.

Un nou audit, lansat recent de Curtea de Conturi Europeană, analizează dacă etichetele produselor alimentare din UE oferă consumatorilor un fundament adecvat în luarea unor decizii în cunoștință de cauză atunci când cumpără alimente.

Conform normelor din UE, informațiile referitoare la alimente trebuie să fie exacte, clare și ușor de înțeles și trebuie să nu inducă în eroare. În cadrul acestui audit, Curtea va examina modul în care este concepută politica UE privind etichetarea produselor alimentare, precum și acțiunile întreprinse de Comisia Europeană și de statele membre în perioada 2011-2023.

Accentul va fi pus pe produsele alimentare preambalate. De asemenea, se vor efectua vizite de audit în trei state membre (Belgia, Italia și Lituania) și se vor organiza întrevederi cu părțile interesate relevante pentru a se identifica bunele practici și eventualele probleme.

„Etichetarea produselor alimentare este un subiect relevant pentru fiecare persoană din Europa. Dorim cu toții să știm ce este în mâncarea noastră, de unde provin ingredientele și cum este fabricată”, a declarat doamna Keit Pentus-Rosimannus, membra Curții responsabilă de acest audit.

„De-a lungul anilor, numărul de informații publicate pe etichete a crescut: de exemplu, în Europa există peste 200 de etichete ecologice, dintre care multe sunt utilizate pentru produsele alimentare. Intenționăm să evaluăm dacă informațiile furnizate răspund nevoilor oamenilor și le permit să ia decizii corecte cu privire la alimentele pe care le consumă.”

Tratatul UE impune Uniunii să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, protejându-le sănătatea, siguranța și interesele economice și promovând dreptul lor la informare. 

Regulamentul privind legislația alimentară generală stabilește un cadru global pentru elaborarea legislației alimentare atât la nivelul UE, cât și la nivel național. Regulamentul privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare prevede că fiecare etichetă alimentară trebuie să conțină un set obligatoriu de informații (de exemplu, alergeni, ingrediente și marcarea datei), dând totodată întreprinderilor din sectorul alimentar posibilitatea de a include și informații facultative (de exemplu, mențiunea de produs ecologic).

Responsabilitatea pentru politica UE în materie de etichetare a produselor alimentare revine Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară din cadrul Comisiei.

Direcția monitorizează aplicarea normelor de etichetare a produselor alimentare și verifică dacă statele membre aplică corect legislația UE și îi asigură în mod corespunzător respectarea.

La rândul lor, statele membre asigură respectarea legislației alimentare și verifică dacă întreprinderile îndeplinesc cerințele relevante în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție, în timp ce întreprinderile trebuie să se asigure că produsele alimentare respectă legislația și cerințele aplicabile.

Auditul Curții urmărește să aducă o valoare adăugată prin desprinderea de învățăminte din practicile existente de etichetare a produselor alimentare și prin furnizarea unei contribuții în vederea viitoarelor revizuiri ale cadrului legislativ.

Se preconizează că raportul de audit aferent va fi publicat în termen de aproximativ un an și va fi prima dată când Curtea va fi auditat în mod specific etichetarea produselor alimentare.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2