Ferma

258

CEC: Costurile transportului de animale în UE

autor

MeetMilk.ro

distribuie

Legislația UE privind transportul animalelor nu este pusă în aplicare în mod uniform per ansamblul statelor membre, se arată în ultima analiză publicată de CEC-Curtea Europeană de Conturi.

Miliarde de animale transportate

În fiecare an, miliarde de bovine, de porcine, de ovine, de caprine, de păsări de curte și de cai sunt transportate în interiorul și în afara UE în scopul reproducerii, al îngrășării sau al sacrificării, dat fiind că fermierii și producătorii de carne încearcă să exploateze diferențele de costuri dintre regiuni pentru a obține profit.

Or, peste o treime din aceste călătorii durează mai mult de opt ore și standardele privind bunăstarea animalelor nu sunt respectate întotdeauna. Au apărut astfel semne de întrebare cu privire la caracterul adecvat al standardelor respective.

În documentul de analiză publicat, auditorii UE evidențiază tendințele în transportul animalelor și atrag atenția asupra provocărilor cu care se confruntă factorii de decizie din UE, precum și asupra oportunităților pe care aceștia le pot avea în vedere, în perioada premergătoare unei reformări iminente a normelor UE.

Producția animalieră

Producția animalieră nu este distribuită uniform între țările și regiunile din UE și fermele tind să se specializeze pe o singură specie sau pe o singură etapă de producție. În plus, există o tendință către ferme și abatoare mai puține și mai mari.

În acest context, fermierii și producătorii de carne urmăresc să reducă la minimum costurile producției animaliere și ale sacrificării, să maximizeze veniturile și să optimizeze economiile de scară prin exploatarea diferențelor de costuri dintre statele membre. Acești factori încurajează transportul animalelor, în special atunci când costurile de transport reprezintă o mică parte din prețul de vânzare cu amănuntul al cărnii.

„Transportul de animale vii pe distanțe lungi poate avea consecințe dăunătoare asupra bunăstării lor”, a declarat doamna Eva Lindström, membra Curții responsabilă de această analiză. „Legislația UE privind transportul animalelor nu este pusă în aplicare în mod uniform de către statele membre și există riscul ca transportatorii să exploateze lacunele care decurg din sisteme naționale diferite de sancțiuni.”

Există riscul ca transportatorii să aleagă rute mai lungi pentru a evita să traverseze țări care aplică cu mai mare strictețe normele UE și care impun sancțiuni mai severe. Nerespectarea normelor poate aduce beneficii financiare producătorilor, de exemplu atunci când este vorba de transportul animalelor inapte, deoarece, în acest caz, în general, țările nu aplică sancțiuni disuasive.

Impactul negativ

În această analiză, auditorii subliniază că impactul negativ al transportului asupra bunăstării animalelor ar putea fi atenuat prin reducerea numărului și a duratei călătoriilor și prin îmbunătățirea condițiilor pentru animale în timpul transportului.

În același timp, ei aduc în atenție și unele alternative la transportul de animale vii. În unele cazuri, sacrificarea mai aproape de locul de producție ar putea fi o soluție: utilizarea de abatoare locale și mobile ar putea reduce din nevoia de a transporta animale și ar fi mai favorabilă mediului.

Consumatorii pot fi, la rândul lor, un motor important al schimbării: un sondaj a arătat că unii sunt dispuși să plătească un preț pentru carne mai mare, dar doar dacă sunt informați cu privire la calitatea bună a vieții animalelor.

O mai bună informare

Potrivit auditorilor, o mai bună informare a consumatorilor i-ar ajuta să facă alegeri de consum în cunoștință de cauză. Acest lucru ar putea fi realizat printr-un sistem UE de etichetare în materie de bunăstare a animalelor, care ar aduce o mai mare transparență și ar armoniza etichetarea cărnii per ansamblul blocului UE. În cele din urmă, noile norme ar putea constitui o oportunitate pentru a promova schimbări structurale în direcția unui lanț de aprovizionare cu alimente mai durabil.

Aceasta ar însemna oferirea de stimulente producătorilor și consumatorilor pentru a încuraja un comportament durabil din partea lor. Factorii de decizie din UE ar putea avea în vedere atribuirea unei valori monetare suferinței animalelor și luarea în considerare a acestei valori în costul transportului și în prețul cărnii.

Datele privind transportul animalelor vii sunt fragmentate la nivelul UE și Comisia Europeană nu dispune de o imagine de ansamblu centralizată și completă. Auditorii arată că evoluțiile în materie de IT și alte îmbunătățiri tehnologice ar putea fi mai bine valorificate în acest domeniu.

De exemplu, un sistem informatic la nivelul UE care să urmărească toate transporturile de animale vii ar putea ajuta la centralizarea datelor și utilizarea de camere și senzori ar putea înregistra mișcările de animale și măsura bunăstarea animalelor. Informații de fond Animalele sunt supuse unui stres atunci când sunt încărcate în vehicule.

În timpul transportului, ele pot suferi de foame, sete, căldură, lipsă de spațiu și lipsă de odihnă. De-a lungul vieții sale, un animal poate fi transportat de mai multe ori: adesea, porcii îngrășați și sacrificați în Germania sunt născuți în Danemarca sau în Țările de Jos, în timp ce bovinele născute în Franța, Irlanda sau Lituania sunt adesea îngrășate și sacrificate în Spania sau în Italia.

Căile rutiere sunt preferate

 Majoritatea comerțului cu animale vii între statele membre are loc pe cale rutieră. Conform datelor disponibile, 63 % din transporturile de animale în perioada 2017-2021 au fost călătorii de scurtă durată de până la opt ore, urmate de călătorii de lungă durată (33 %) și de călătorii de foarte lungă durată de peste 24 de ore (4 %).

În ultimii ani, cetățenii UE au devenit din ce în ce mai preocupați de bunăstarea animalelor, iar ONG-urile au insistat asupra condițiilor precare pe care animalele le pot îndura în timpul transportului, în timp ce Parlamentul European a creat o comisie de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului.

Politica agricolă comună a UE nu s-a concentrat până în prezent asupra bunăstării animalelor în timpul transportului. Comisia intenționează să propună o legislație revizuită privind bunăstarea animalelor înainte de sfârșitul acestui an.

Documentul de analiză nr. 03/2023, intitulat „Transportul animalelor vii în UE: provocări și oportunități”, este disponibil pe site-ul Curții, eca.europa.eu. Acesta pune la dispoziție un tablou de bord online interactiv, cu ajutorul căruia jurnaliștii, cercetătorii și publicul larg vor putea compara diferite țări, mișcările de animale și valoarea economică a acestora.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2