Ferma

172

Rezultatele controalelor ANSVSA pentru prevenirea propagării Pestei Porcine Africane

autor

MeetMilk.ro

distribuie

Reprezentanții Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene și ai Municipiului București au efectuat controale tematice în unitățile de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării și controlului sanitar veterinar si pentru siguranța alimentelor, în special în unitățile situate în zonele de agrement/ localitățile de interes turistic (unități de alimentație publică, pensiuni turistice, unități de tip carmangerie/ măcelărie, unități de tip hipermarket/ supermarket).

Acțiunile controalelor au urmărit, în special, identificarea şi retragerea de la comercializare către consumatorul final a produselor alimentare, care prezintă un risc pentru sănătatea publică.

Astfel, au fost efectuate 4.028 de controale, iar pentru deficiențele constatate au fost aplicate 414 sancțiuni contravenționale, în valoare de 3.754.000 de lei.

De asemenea, au fost emise 12 Ordonanțe de Suspendare a Activității și 13 Ordonanțe de Interzicere a Activității.

A fost confiscată și direcționată către unități de neutralizare, o cantitate totală de 987 kg de produse alimentare.

În urma controalelor efectuate, au fost constatate o serie de neconformități, dintre care menționăm:

depozitare necorespunzătoare;

neefectuarea operațiunilor de DDD în condițiile legislației specifice domeniului alimentar;

probleme privind igiena si întreținerea spațiilor;

deficiențe privind etichetarea, manipularea și depozitarea produselor alimentare;

neatestarea stării de sănătate a personalului.

Inspectorii ANSVSA vor sancționa toți operatorii economici care nu respectă normele și cerințele de igienă pentru a preveni apariția riscurilor privind siguranța alimentară, inclusiv împiedicarea propagării virusului pestei porcine africane. Serviciul Comunicare și Logistică Documentară

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2